İş Güvenliği Belgeleri – ÖRDEKÇİ OSGB İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği Belgeleri

İş Güvenliği Belgeleri

2012 Yılı İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu

6331 Sayılı İSG Kanunu 2013 Yılı İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İdari Para Cezaları

İlk yardım Yönetmeliği ve Ekleri

İlk yardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği

İşçi Şikayeti

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İş yeri Hekiminin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş yerinde İşin Durdurulmasına veya İş yerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tüzüğü

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Risk Grupları Tebliği

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Tabipler Odası 2012 Yılı İH Ücretleri

Tabipler Odası 2013 Yılı İH Ücretleri

Titreşim Yönetmeliği

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Written by